Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2012

retardolphin
6102 bd07 420
Reposted frometerycznie eterycznie viafnj fnj

January 14 2012

retardolphin
A Ty kim?
A Ty kim dla mnie mogłabyś być?
Reposted fromSzymonyeee Szymonyeee
retardolphin
W ciągu sekundy, w zawierającej wszystko świadomości półsnu ogarnąłem potworność tego, co tak zachwyca i upaja religie: odwieczna doskonałość kosmosu, niekończący się obrót Ziemi wokół własnej osi. Mdłości, nieznośne uczucie przymusu. M u s z ę znosić codzienny wschód słońca. To potworne. To nieludzkie.
— gwk
Reposted fromevczyk evczyk
retardolphin
0792 0753 420
Reposted fromakwarela akwarela
retardolphin
 • Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie:, „Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?”
  Oni spytają was: „Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile zarabia jego ojciec?” Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu.
  Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu” – nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem dom za sto tysięcy złotych”. Wtedy krzykną: „Jaki to piękny dom!”
 • Reposted fromlaurien laurien
  retardolphin
  ‎Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi.
  — Brigitte Bardot
  Reposted fromcharming charming
  retardolphin
  1250 7fec
  Reposted fromdizziness dizziness
  retardolphin
  1428 a35f 420
  Reposted frommontse montse
  retardolphin
  retardolphin
  retardolphin
  6419 944d 420
  Reposted fromcrapbook crapbook viafnj fnj
  retardolphin
  8301 617a 420
  Reposted fromtellmewhattoswallow tellmewhattoswallow viafnj fnj
  retardolphin
  8370 9af8 420
  floor
  Reposted frommajkey majkey viafnj fnj
  retardolphin
  Reposted fromcompromise compromise viafnj fnj
  retardolphin
  retardolphin
  Reposted fromdziadekmroz dziadekmroz viaseconds seconds
  retardolphin
  0857 b378 420
  Filozofia sukcesu, czyli f***k it
  Reposted fromcolorblind colorblind viaseconds seconds
  retardolphin
  1907 b76e
  Reposted fromshake shake viaseconds seconds
  retardolphin
  1512 5009
  Reposted fromlaurien laurien viaseconds seconds
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl